Producent: Minopera

Om Minopera

Minopera är OPERAN FÖR ALLA. Tillgänglighetsfrågor står högst uppe på Minoperas agenda.

Minopera är en grupp som erbjuder opera- och musikproduktioner för barn och vuxna. Delaktighet och kreativitet är nyckelbegrepp i vårt arbete som utgår ifrån pedagogiska grundprinciper. På så sätt hoppas vi kunna begeistra publiken och öppna dörren till musikens och sagornas värld.
Minoperas nya format "Soffopera" vill öppna operans värld för nya publikgrupper. Människor som inte har så stor operavana ska kunna få möjligheten till att njuta av en operaföreställning på hög nivå men med låga trösklar.

Produktioner.

  • Bokningsbara