Producent: Jenny Soddu

Om Jenny Soddu

Jenny är en cirkusartist med både kandidatexamen i nycirkus samt en magisterexamen i clown. Hon har voltat sig igenom hela det svenska utbudet av nycirkusutbildningar. Som tonåring med en grund i gymnastiken och en brinnande lust till fysiska utmaningar blev det ett naturligt val söka sig till Cirkus Cirkörs cirkusgynasium. Detta ledde i sin tur vidare till den eftergymnasiala utbildningen ”Cirkuspiloterna”, även den drevs av Cirkus Cirkör . Därefter hoppade hon raskt vidare till kandidatprogrammet i cirkus på Dans och cirkushögskolans i Stockholm. Fem år senare tog hon magisterexamen i clown på teaterhögskolan, och har hon nu mött publik på alla möjliga platser och i de allra flesta sammanhang runt om i världen. Jenny jobbar framför allt med akrobatik, kroppens rörelse och balanser. På scenen delar hon gärna detta genom clownens naiva och fria språk.

Produktioner.

  • Arkiv