Producent: Ögonblicksteatern

Om Ögonblicksteatern

Ögonblicksteatern är en av Sveriges äldsta fria teatergrupper. Vi vill med vår verksamhet visa nya bilder av verkligheten genom att söka det hittills osynliggjorda och osedda. Vi försöker ständigt hitta nya berättelser att gestalta på scenen. För att tro att en annan verklighet är möjlig behöver nya bilder av verkligheten presenteras. I tillgänglighetsfrågan har Ögonblicksteatern funnit en stor konstnärlig utvecklingspotential för scenkonsten. Vi arbetar med att sätta nya kroppar och tankar i fokus genom att jobba med en integrerad ensemble av personer med och utan funktionsvariationer.

Vi har vår scen centralt nere vid älven i Umeå och förutom teater sker här konserter, föreläsningar, möten och mycket annat. Vi anser att all kultur skapas i mötet, att det som skapas aldrig är statiskt, att kultur är att ge alla tillgång till en plats där man kan få intryck och ge uttryck. Som ett led i detta arbetar Ögonblicksteatern för att göra scenkonsten tillgänglig för alla. Lokalen är fullt tillgänglighetsanpassad och vi arbetar med olika konstnärliga medel för att skapa möjligheter för alla att få ta del av och utöva scenkonst. Alla har rätt till en plats, alla har rätt till kultur!

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv