Producent: M.P.A.C. - Mighty Performing Arts Collective

Om M.P.A.C. - Mighty Performing Arts Collective

M.P.A.C. arbetar i kollektiva processer grundade i ett normkritiskt och feministiskt förhållningssätt.

Vår huvudsakliga arbetsmetod och scenkonstnärliga form är clown, vilket genomsyrar vårt arbete med cirkus, teater, dans, performance, musik och video. För oss är clownen av naturen anarkistisk och fungerar som ett slags samhällets samvete. Clownen existerar i kontakten med publiken. Humor är en drivkraft. Leken är central.

http://www.mightypac.org

Produktioner.

  • Bokningsbara