Producent: Marcus Doverud

Om Marcus Doverud

Marcus Doverud works as a choreographer, musician and dancer who appear in performance contexts in Sweden and internationally. Doverud's work is characterized by connections between bodily, spatial and aural expressions and different approaches to these. Choreography and musical composition touch in scenic negotiations. Working with densifications in culture opens out, Doverud believes, new ways of understanding, perceiving and being together. Hudjaget and Publikmusik are examples of productions he has initiated and invited choreographers, dancers, musicians and artists to work in.

Marcus Doverud has put on several solo performances in Sweden and abroad. Doverud is based in Stockholm and is educated at the Theater Academy in Stockholm's mime program and has also studied aesthetics and philosophy at Södertörn University.

Marcus Doverud arbetar som dansare och koreograf och figurerar i performancesammanhang i Sverige och internationellt. Doveruds arbete utmärks av kopplingar mellan kroppsliga, rumsliga och ljudliga yttranden och olika förhållningssätt till dessa. Koreografi och musikalisk komposition vidrör varandra i sceniska förhandlingar. Att arbeta med förtätningar i kulturen öppnar, menar Doverud för nya sätt att förstå, uppfatta och vara tillsammans. Hudjaget och Publikmusik är exempel på storskaliga produktioner han initierat och bjudit in koreografer, dansare, musiker och konstnärer att arbeta i.

Marcus Doverud har satt upp flera soloföreställningar i Sverige och utomlands. Doverud är baserad i Stockholm och är utbildad på Teaterhögskolan i Stockholms mimprogram och har även studerat estetik och filosofi vid Södertörns högskola.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv