Producent: Åsa Ericsson Kulturbyrån Gira

Om Åsa Ericsson Kulturbyrån Gira

Kulturbyrån Gira gör interaktiva allsångsföreställningar som bygger på sånger och på lusten att sjunga tillsammans. Vi visualiserar sångerna med fantasifull scenografi, och tillsammans med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och gestaltande skapar vi ett rum där allt är möjligt och allt kan hända.
Vi vänder oss till barn och personal inom förskola och skola (6-9 år) och ger även familjeföreställningar.
I samband med föreställningar för skola/förskola skickar vi ut material i form av ljudfiler och noter/texter på sånger som är med i föreställningen.
För mer info: http://www.kulturbyran-gira.se

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv