Producent: LW Dance

Om LW Dance

LW Dance är ett nystartat projektbaserat danskompani med hemvist i Malmö. Kompaniet utgår från dansaren och koreografen Lidia Wos och hennes danskonst där rörelsen och dansen alltid står i centrum. Med utgångspunkt från Lidia Wos personliga rörelsespråk vill vi bjuda in publiken till ett eget universum fullt av detaljrikedom, lekfullhet, surrealistisk humor och oväntade vändningar där varje enskild individ i publiken skall känna att de får ett personligt tilltal.

Lidia Wos har cirka 25 års erfarenhet som professionell dansare på olika danskompanier. Fram till sommaren 2015 var hon anställd på Skånes Dansteater. Vid sidan av sin karriär som dansare har hon de senaste åren varit anlitad som koreograf av bland andra Norrdans, Skånes Dansteater, RTV Dans, Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Teater Foratt, Compay E (Washington), Ballet Prague Junior (Tjeckien), South Bohemian Ballet (Tjeckien) och DeStilte (Nederländerna)

De dansare, danskonstnärer och andra kulturskapare som är tänkta att knytas till kompaniet i olika projekt skall företrädesvis vara personer med en gedigen erfarenhet från professionella kompanier och dansinstitutioner. Bland de dansare som initialt har uttryckt intresse för att arbeta med Lidia Wos och LW Dance finns dansare som tidigare har arbetat med bland annat Skånes Dansteater, Norrdans, Dansk Danseteater, Gulbenkin, Scottish Dance Theatre och Johan Inger Project. En gemensam nämnare för dansarna är att de förutom en bred professionell erfarenhet och stor vana att arbeta med olika koreografer och stilar också är starka scenpersonligheter.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv