Producent: Man Must Sing

Om Man Must Sing

Operakompaniet Man Must Sing beställer, producerar och framför nyskriven och normkreativ scenkonst på svensk i ett smart, intimt och tillgängligt format.

Man Must Sing är Nina Ewald, Amanda Flodin och Karl Peter Eriksson.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv