Producent: Monica Lindgren Produktion AB

Om Monica Lindgren Produktion AB

Komiker och producent som gör egna föreställningar, specialskriver text och även tar på sig uppdrag som konferencier och projektledare.

Kontakta mig när du vill förena nytta med väldigt mycket nöje! Mer info på http://monicalindgren.com

Produktioner.

  • Arkiv