Producent: Avart Dans & Rörelse

Om Avart Dans & Rörelse


Avart Dans & Rörelse är en ideell kulturförening.
Föreningen bildades 1994 på Årsta Teater med bl.a. Måns Erlandson och Louise Kvarby som drivande kraft.
Avart vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige.
Avart Dans & Rörelse är unika med att både skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som att sprida/undervisa dans, bl a rörelseformen kontaktimprovisation, till både professionella dansutövare och en bred grupp dansintresserad allmänhet.
Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops.
Genom våra projekt i samarbete med olika arrangörer, samt undervisning vill vi bl.a stärka metoder för Communitydans och inkluderande dansproduktion inom den nutida dansen.
Vi producerar och turnerar även färdiga föreställningar, som med fördel kombineras med större eller mindre paket av dansverkstäder.
Avarts verksamhetsvision är att uppnå:
• Öka intresset för dans som konstform
• Utmana till nya upplevelser och oväntade möten
• Stimulera till eget utforskande av dans och rörelse
• Skapa förståelse och demokrati i samhället
Detta genom ett brett dansutbud riktat till många människor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv