Producent: Miguel Cortés/The Art & Confusion Project

Om Miguel Cortés/The Art & Confusion Project

The Art & Confusion Project (ACP) producerar och distribuerar verk av scenkonstnären Miguel Cortés. Han är bl.a. en av drivkrafterna bakom den kollaborativa plattformen Flytande Galleriet i Malmö där han också tidigare har haft sin produktion. Inom ACP är bland andra danskonstnärerna Malin Astner och Jonas Svensson engagerade och bildar med sin expertis ACP:s konstnärliga råd.

Miguel Cortés (f. 1964) arbetar i sin praktik med dans, kropp, röst och multimedia. Den samtida danskonsten bildar en klangbotten färgad av en karriär som sträcker sig över 25 år tillbaka i tiden inom dans, teater, film och musikal.

I fokus för Cortés utforskande befinner sig ofta det mellanmänskliga mötet; en relation till människan där skröpligheten är en del av samvaron. Av speciellt intresse är olika typer av tillstånd som en väsentlig del av varandet: mellanrummen där vi uppfattar och upplever oss i världen.

Hans verk utgår ofta ifrån sociala frågeställningar vilka styr och sätter sin prägel på valet av uttrycksmedel. Inbäddat i en tvärkonstnärlig kontext ges kropp, media, rum och text plats i sökandet efter det dialogiska.

Produktioner.

  • Bokningsbara