Producent: Ahremalm/Ekegren/Sedell

Om Ahremalm/Ekegren/Sedell

Eva Ahremalm är professionell skådespelare, dramatiker och sångerska sedan 25 år. http://www.evaahremalm.se
Staffan Ekegren är författare till ett 30-tal böcker, och dramatiker.
http://www.staffanekegren.se
Maria Sedell är professionell scenisk berättare. http://www.sedell.se
Alla har tidigare producerat och medverkat i ett antal sceniska produktioner. Sarajevo Big Bang är deras första gemensamma produktion.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv