Producent: Teater Oland

Om Teater Oland

Teater Oland levandegör livet som det en gång var - och som det är. Vi tror på teater som kraft och anser att den är som starkast när den tillåts vara fabelaktig, dramatisk och teatralisk. Vi strävar efter scenkonst som är upphöjd från verkligheten, där livet tillåts vara storslaget och fantastiskt.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv