Producent: Teater Unga Roma

Om Teater Unga Roma

http://www.ungaroma.com

Teater Unga Roma bildades 2004 som ideell förening av tre skådespelare från Romateatern, som spelar Shakespeare i Roma klosterruin på Gotland.
Syftet var att, utifrån vår erfarenhet av Shakespeare och av att vara mammor i en värld där ungdomarnas mentala hälsa försämras för varje år, stärka barn och ungdomars kulturella identitet via konstens språk och berättelser.
Shakespeares dramatik handlar ofta om utanförskap, generationsklyftor, och ungas behov av att hitta sitt Jag i en föränderlig värld. Detta har vi utgått från när vi omarbetat Shakespeares pjäser för och tillsammans med barn och unga i hittills 13 uruppsättningar. I början byggde arbetet enbart på konstnärlig lust, men har med åren också blivit kulturpolitiskt viktigt för oss. Vi ser oss numer som en kvalitetssträng teater som med och för barn, unga och vuxna hittar lustfyllda former för att knyta skola och kulturliv närmre varandra.
Vi spelar föreställningar för barn, ungdomar och vuxna, även i skolor och på turné på Gotland och på fastlandet.
Teater Unga Roma består av:
Lotta Grut, dramatiker och författare
Karin Kickan Holmberg, regissör
Suzane Crépault, scenograf och kostymör
Mikaela Hagelberg, skådespelare
Anna Holmlin Nilsson, producent

Produktioner.

  • Bokningsbara