Producent: Gigafon

Om Gigafon

Gigafon är en friteatergrupp med bas i Uppsala. Vi har funnits sedan 2014 och består av en samling scenkonstnärer med en bred kunskaps bank inom både teater, musik och pedagogik.

Vårt syfte och styrka är att lyfta aktuella samhällsämnen genom scenkonst med hög konstnärlig kvalité.

Just nu är vi aktuella med föreställningen "Vi skulle ha spelat Lysistrate" skriven och regisserad av Stina Oscarson.

Se mer om den här:
https://www.facebook.com/viskullehaspelatlysistrate/

Produktioner.

  • Arkiv