Producent: Axerup Production

Om Axerup Production

AXERUP PRODUCTION - det lilla produktionsbolaget med de stora visionerna.

AXERUP PRODUCTION producerar skolteater, förskoleteater och kulturdagläger och i varje produktion är det viktigt att värdegrund kombineras med kulturupplevelsen. Skol- och förskoleteatern spelas i en koffert-teater där skådespelaren blandar dockteater och berätteri. Skol- och förskoleföreställningarna kombinerar på ett unikt sätt kulturupplevelsen med ett samtal för att på detta sätt använda kulturupplevelsen till värdegrundsarbetet.

http://www.axerup.se

Produktioner.

  • Bokningsbara