Producent: DHMJ

Om DHMJ

DHMJ - Det Här är Mitt Jobb är ett teater- och scenkonstkompani med bas i Västerås.

Gruppens minimalistiska scenbild och stora uttrycksform grundar sig i en vilja att tänja på rummets och de egna gränserna. Målet är att skapa mycket med väldigt lite.
Med teatern som utgångspunkt integrerar de andra former av scenkonst, såsom; modern dans, fysisk teater och musik. Aktörernas olika kompetenser skapar en form som gör det möjligt att gestalta nya och gamla berättelser på ett nytt sätt.

"Det vi vill göra är att hitta ämnen, begrepp och vardagliga samt abstrakta situationer som speglar olika delar av verkligheten.
Vi vill utifrån vår konstnärliga form engagera publiken och få dem, att utifrån deras perspektiv, reflektera, diskutera och ta del av den bit av omvärlden som vi valt att belysa. Vi vill skapa konst som talar till alla, oavsett vilka de är".

DHMJ grundades och drivs av Niquita Karlsson, Anna-Jackelin Thell och Ellen Vestermark.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv