Producent: Strindbergs Intima Teater

Om Strindbergs Intima Teater

Strindbergs Intima Teater vid Norra Bantorget i Stockholm
invigdes 26 november 1907.

Det var författaren August Strindberg och den unge skådespelaren August Falck som tog initiativet till verksamheten. Man ville starta en internationell försöksteater med Strindbergs egna pjäser på repertoaren.
Konceptet med en litterär scen byggde på förebilder i Frankrike och Tyskland. Scenen skulle vara liten och intim och inspirera till sceniska experiment.
1910 stängdes Intima teatern efter en konflikt mellan Falck och Strindberg. En bidragande orsak var den dåliga ekonomin och konkurrensen från biografer och andra teatrar.
Teatern återinvigdes på Strindbergs födelsedag den 22 januari 2003 och i april 2017 tillträdde Anna Pettersson som ny teaterchef.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv