Producent: Teater Sagohuset

Om Teater Sagohuset

Vi producerar scenkonst för barn och unga. Våra uppsättningar är en blandning av nyskrivna verk och nytolkningar av sagor. Musik, dans och rytm är alla viktiga uttryck för oss.
Vi arbetar ofta med integrerade upplevelser där föreställningar exempelvis förbinds med utställningar eller eget skapande. Berättandet är något vi hela tiden utforskar och finner nya former för.
Vår teater ligger i Lund och vi turnerar främst i Skåne men även i övriga Sverige och utomlands.

Teater Sagohuset är en fri teatergrupp med verksamhetsstöd från Lunds kommun, Region Skåne och Statens Kulturråd.


Teater Sagohuset
Revingegatan 8
223 59 Lund

teater@sagohuset.nu
046-12 21 41

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv