Producent: Evalotta Belin

Om Evalotta Belin

Jag är producent för gruppen Vattenmannen och Speed och vi jobbar tillsammans för att på ett lekfullt sätt sprida glädje och kunskap om det viktigaste vi har - vatten!

Vattenmannen och Speed är TV-programmet som kommit ut i verkligheten för att prata, sjunga och diskutera om vatten. Om hur hav och sjöar mår och om vattnets kretslopp.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv