Producent: Arabiskaförening

Om Arabiskaförening

vi är professionella artister som hjälper varandra för att vi skapar,skaffar aktiviteter och deltar våra erfarenheter i teater ,musik , film ,dans ,studiecirklar igenom event som vi ska göra med varandra och med andra organisation
Vi är en nystartad konst och kulturförening för nyanlända boende vi försöker hitta en mötesplats där barn och vuxna träffas för att utföra olika aktiviteter som språk, kultur, konst, teater, musik, dans, resor och idrott samt studiecirklar i olika ämnen. Syftet med föreningen är att verka för integration av nyanlända invandrare och ge korrekt information och kunskap om nyanlända till allmänheten i länet till såväl för att motverka fördomar. Vi vill främja mångfaldstänkandet bland våra medlemmar. Att upplysa våra medlemmar om det svenska samhället och arbeta för att underlätta deras integration och positiv anpassning i Sverige. Att anordna kurser, studiecirklar, seminarier, konferenser samt idrotts- och fritidsverksamheter för våra medlemmar i länet. Att samarbeta med andra svenska föreningar och organisationer för att förbättra samförstånd och öka samverkan samt berika den svenska kulturen med andra intressanta kulturer.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv