Producent: Teaterladan

Om Teaterladan

Efter 29 år på Regionteatern Blekinge Kronoberg öppnar jag upp min Teaterlada. Jag behåller monologen "Föregångerskan" om kampen för den kvinnliga rösträtten som firar 100 år
http://www.teaterladan.com/aktuellt

Vi blickar framåt och hittar i Kristina Lugns texter humor och djup. En musikalisk föreställning börjar ta form och rullar ut på vägarna hösten 2022.

Produktioner.

  • Bokningsbara