Producent: Karolina Weber Ekdahl

Om Karolina Weber Ekdahl

Mångsidig violinist med förkärlek för kammarmusik, musikdramatik och barockmusik. Gärna i kombination med vart annat. Med välgenomtänkta program, hängivenhet och spiritualitet bjuder Karolina med vänner sin publik på program välanpassade för den scen till vilken man bjudits. Drygt femton års turnerande med olika ensembler i Sverige och utomlands har gett erfarenhet att räkna med - och stor nyfikenhet på nya platser att besöka och publik att möta!
http://www.weberekdahl.se

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv