Producent: Teater Pero

Om Teater Pero

Att spela bra teater för barn och unga är vår drivkraft. Att barnen ska känna att vi gör det absolut bästa vi kan för dem. Att de redan i biljettkassan blir sedda.
Alla barn ska känna att de är värdefulla. De ska få vuxnas tid, förtroende och respekt. Det vill vi ge dem.

Vi arbetar med mim som grund, tillsammans med musik och dialog. Genom vårt fysiska tilltal där en skådespelare gestaltar flera figurer litar vi helt på barnens förmåga att fylla berättelserna med egna bilder.

Vi ägnar oss framförallt åt att producera teaterföreställningar för barn och unga men provar även nya vägar för att utveckla såväl personal som teaterform. Vi har både dramatiserat historier från böcker och skrivit själva för den blandform som vi älskar.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv