Producent: Fab Femme scenkonst

Om Fab Femme scenkonst

Producent och medlem i den feministiska scenkonstgruppen Fab Femme som skapar normkritisk teater. Aktuell med gruppens produktion Törntrosa.

Produktioner.

  • Bokningsbara