Producent: Bobbi Lo Produktion

Om Bobbi Lo Produktion

Bobbi Lo Produktion är ett danskompani som arbetar med inkluderande scenkonst för barn, unga och vuxna både lokalt, regionalt och internationellt. Deras konstnärliga arbete befinner sig i direkt kontakt med sin omvärld vilken karaktäriseras av en öppenhet och risktagande som alltid utgår från publiken och målgruppen. Bobbi Lo Produktions verk kännetecknas av ett starkt fysiskt uttryck och kompaniets konstnärliga ledare, Lava Markusson intresserar sig för mänskligt beteende och hur konst för en ung publik kan ifrågasätta och skapa dialog kring detta. Bobbi Lo Produktion har sin bas i Malmö.

Mer information finns på:
http://www.bobbiloproduktion.com

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv