Producent: Svensk Musik och Teater

Om Svensk Musik och Teater

"Fantastiskt"
Skriver flera recensenter.

Efter föreställningarna brukar arrangörerna säga:
"Ni måste komma tillbaks"

Läs mer på http://www.svenskmusikochteater.se
Ring 0708 77 66 67
info@winkir.se
.
Artisterna är erfarna, de har stor erfarenhet av riktigt stora scener över hela världen och dessutom har de stor erfarenhet av riktigt små scener över hela sverige.
Intervjuer och recensioner finns på hemsidan.

Strålande recensioner, entusiastisk publik.
Publiken brukar vara både överväldigad och förvånad.

TEATER ÄR ÖVERVÄLDIGANDE
GÅ TILL TEATERN


På Instagram: #svenskmusikochteater


Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv