Producent: Invisible People Contemporary Dance Company

Om Invisible People Contemporary Dance Company

Invisible People Contemporary Dance Company grundades 2017 av den lulesamiska dansaren och koreografen Liv Aira, från Jokkmokk.

Kompaniet ger möjlighet till samiska konstnärer och delar av det samiska samhället att uttrycka historiska, nutida och framtida händelser ur ett samiskt perspektiv. Målet är att få en så stor spridning på deras föreställningar och dess publik som möjligt för att bilda och skapa ett intresse för den samiska kulturen. Man vill utveckla och skapa nytt, inte bara fokusera på att bevara det som varit.

Läs mer på http://www.invisiblepeople.se

Produktioner.

  • Bokningsbara