Producent: Kaj Lindh produktion

Om Kaj Lindh produktion

Vi producerar samtida cirkus och varietéföreställningar.

Vi jobbar även tillsammans med danskompanier och bildkonstnärer i olika projekt som live art, performance och shower.

Produktioner.

  • Bokningsbara