Producent: Teater Sörmland

Om Teater Sörmland

Nya Teater Sörmland startade 1975, då som Teatergruppen Småfolket, och är en fri teatergrupp med helårsverksamhet som engagerar såväl professionella scenkonstnärer som amatörer i en mängd olika projekt varje år. Nya Teater Sörmland befinner sig i en förnyelseprocess med en ny konstnärlig ledning som tillträdde vid årsskiftet 2020. Teatern vilar dock på en gedigen grund och arbetar framförallt utifrån tre starka ben. Turnerade barn och ungdomsteater. Turistattraktionen Nyköpings Gästabud. Kursverksamhet och integrationsprojekt. Nya Teater Sörmland är en demokratisk förening där alla uppmanas att bidra med sitt personliga kunnande .

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv