Producent: Humans & Soil

Om Humans & Soil


Humans & Soil är ett konstnärligt samarbets-projekt initierat av koreografen och konstnärliga forskaren Marit Shirin Carolasdotter.
Projektet arbetar med föreställningar, internationella samarbeten och research om mark- och kroppsliga rättigheter ur ett urfolksperspektiv.

Projektet startade 2017 där koreografen Marit Shirin Carolasdotter utvecklade ett danssolo på Ricklundgårdens residens i Saxnäs, Västerbotten.
Sedan dess strävar projektet att ha ett kontinuerligt samarbete med urfolks från flera delar av världen för synliggörande av urfolksrätt och konst.

Projektet har även ett samarbete med Ainu folket från norra Japan, där Marit Shirin forskar om repatrieringsrättigheter och håller föreläsningar om sin koreografiska verksamhet som Same och Kurd.

Humans & Soil erbjuder just nu bokningar av föreställningen "of itself : in itself" konstnärliga samtal, internationella samarbeten, föreläsningar och dansworkshops i nutida dans.

Projektet har stöd av: Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Samerådet och Region Jämtland/Härjedalen

Produktioner.

  • Bokningsbara