Producent: Tage Granit

Om Tage Granit

Tage Granit är en föregångare inom teatersverige med att arbeta interaktivt med elever ute på skolorna. Vi på Tage Granit har sedan starten för 23 år sedan drivits av ett intresse för publiken genom vår interaktiva teater och workshops där publiken blir konfliktlösare. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för varandra och skapa intresse och nyfikenhet inför teman som berör oss alla: barn, ungdomar och vuxna.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv