Producent: Tage Granit

Om Tage Granit

Tage Granit är en föregångare inom teatersverige med att arbeta interaktivt med elever ute på skolorna. Vi på Tage Granit har sedan starten för 20 år sedan drivits av ett intresse för publiken genom vår interaktiva teater och workshops där publiken blir konfliktlösare. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för varandra och skapa intresse och nyfikenhet inför teman som berör oss alla: barn, ungdomar och vuxna. Vi startar på så vis en varaktig förändringsresa som kommer inifrån och underifrån med en pedagogisk metodik med stor mätbar effekt och ämnen med direkt koppling till läroplanen.

Förutom att skräddarsy Skapande skolaprojekt turnerar vi just nu med föreställningarna "Fatimas resa" för mellanstadiet; om utanförskap och hur fel det kan bli när en gör allt för att passa in, I.R.L och i sociala medier. "Planeten Planeten" pedagogisk teater för lågstadiet; Om vänskap, inkludering och konfliktlösningar, samt "2084" om diktaturer, demokrati och främlingsfientlighet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv