Producent: Azadi Expressions

Om Azadi Expressions

Azadi är en trio som i sitt skapande använder sig av sin erfarenhet inom dans, cirkus och teater. Scenkonst tillsammans med estetiska läroprocesser står i fokus för detta samarbete med syfte att sprida rörelseglädje och uppmuntra till kreativitet.

Produktioner.

  • Bokningsbara