Producent: EvolutionX4 Drama

Om EvolutionX4 DramaHej medlemmar och andra teaterintresserade!

VILKA ÄR VI?
EVOLUTION X4 DRAMA
skapar primärt nya Audio Drama-föreställningar.
Det handlar om nyskriven svensk dramatik, men även vissa adaptioner av klassiska verk har genomförts.

De medverkande aktörerna har alla på något vis medverkat i professionella sceniska (frigruppsteater) sammanhang och/eller röstgestalningsmässiga -filmdubbning, audioinläsning - eller i filmkontexter som varit professionellt producerade; kortfilm, långfilm och TV-serier.


https://evolutionx4.podbean.com/p/evolutionx4associerade-medarbetare-gma-ulla-carin-kent-marie-louise/

VAD VI KAN ERBJUDA ER
_____________________

NI KAN LYSSNA PÅ HELA FÖRESTÄLLNINGAR GRATIS!
Därmed torde ni få en gedigen uppfattning av föreställningen, vilket torde innebära ett gediget beslutsunderlag.


LYSSNA EXEMPELVIS HÄR:

Spotify
https://open.spotify.com/show/4HekFmaRrWrSurqgqSWeax?si=1530285d99504ba5

och
här:
https://evolutionx4.podbean.com/

och
här
https://www.youtube.com/channel/UC_ra77Kv6R3YkVGCRM0_Itw


HUR NI BESTÄLLER EN SCENFÖRESTÄLLNING
Nu finns möjligheten att få en del EVOLUTION X4 DRAMA-produktioner som scenproduktioner via förhandsbokning.

PLAY ON DEMAND-ORGANISATION
Planeringen gäller en säsong framåt. Det är därför möjligt för arrangörer att beställa en föreställning från perioden augusti 2023 till dec. 2023.

Vi spelar enbart "play-on-demand", baserat på gjorda förbeställningar. Turné produceras vid minst 5 förbokade föreställningar. Vid adderad föreställning av samma beställare på samma ort ges en 25% rabatt av fakturapriset på föreställning nr. 2.

FLER FRÅGOR OM FÖRESTÄLLNINGEN?
Om ni hittar en föreställning som preliminärt intresserar er, hör av er så att vi kan samtala mer kring era önskemål när det gäller hösten 2023.

KONTAKT med EVOLUTION X4 DRAMA:

evolutionX4@yahoo.com
070-8107992 Tel/SMS (Vi kan ringa tillbaka om det är upptaget just då).
Kontaktperson:
producent Gunnar Martin Aronsson


--
UTGÅR NI I FÖRENINGEN / GRUPPEN FRÅN TEMAN?
- Vi kan skapa en diskussionsgrund genom att i samband med föreställningen presentera ett skrivet material.

Vi har arbetat och arbetar med en mängd teman:
"Vad skapar krig mellan människor, grupper och stater?"

"Hur skapas psykisk ohälsa - arv, barndomsmiljö, traumatiska händelser?"

"Kan man vara fullt sann mot sig själv och andra eller är lögnen nödvändig för att leva i samhället?"

"Är idealism en fantasi och skrivbordsprodukt och materialismen den enda verklighetstolkningen?"

"Hur kan individen förhålla sig friare i relation till kollektivet/gruppen/familjen/släkten/nationen?"

"Polariteten rädsla och tillit i praktiken; kan vi övervinna rädsla?"

"Skapar uppror ett kommande förtryck eller är upproret enda möjligheten för att förändring skall ske?"

"Är egoismen nödvändig för att överleva i ett polariserat och hierarkiskt organiserat samhälle eller ett hot mot ett välfungerande samhälle?"

"Är den kapitalistiska marknadsekonomin den enda möjliga ekonomin eller existerar det en möjlig ekologisk ekonomi, och det är så, varför får en sådan ekonomiorganisation inte utrymme?"

"Är könsroller nödvändiga eller med nödvändighet förtryckande och konserverande?"

"Är monogami ett förlegat ideal, 'det enda rätta' eller kanske en rationalisering av en upplevd kaotisk sexualitet?"

"Kan åtrå samexistera med religiösa föreställningar och traditioner - eller inte?

"Hur är relationen mellan känslor och pengar?"

"Våldet inom oss (mot oss själva) och mellan oss, kan det reduceras eller är detta en konstant faktor?"

"Vad är det egentligen som skapar ett demokratiskt samhälle - och vad är det som skapar ett auktoritärt samhälle?"

"Vad innebär egentligen etnicitet - vem är jag - och vem blir du?"

"Är linjen mellan "normal" och "onormal" tunnare än vi tror?",

"Finns Gud - och om Gud inte finns, varför har då Gud uppfunnits av oss människor?"

"Kan man förlåta en oförrätt eller inte, och om inte - varför?"

"Måste karriär innebära att vi rivaliserar (tävlar) med andra människor - och om inte - hur ska vi då göra?"

"Individens roll i familjespelet; varför spelar jag rollen X medan mitt syskon spelar rollen Y?"

"Fördelar och nackdelar med 'maskulinitet" - Fördelar och nackdelar med 'femininitet'?"


"Har lidandet mening eller inte, och om smärtan inte har en objektiv mening, behöver vi då skapa mening i det svåra vi upplever ändå?"

"Döden - den yttersta utmaningen; hur kan vi förhålla oss till det faktum, att vår tid är markant begränsad; vad ska vi 'göra med våra liv'? "

"Hur förhåller sig den individuella ångesten till den globala miljö/klimatkrisen; hur påverkas vi av både medias tal om kriser och kriserna i sig?"

INTRESSERAD AV PJÄSRÄTTIGHETERNA?
Alla de immateriella rättigheterna är förbehållna förlaget EvolutionByNight och Gunnar Martin Aronsson.
Det är därför även möjligt att köpa spelrättigheterna.

Kontakt:
Producent och Regissör
Gunnar Martin Aronsson
mail:
evolutionX4@yahoo.com
SMS och Tel:
070-8107992
--
Produktioner.

  • Bokningsbara