Producent: Waileth & Bardon

Om Waileth & Bardon

Waileth & Bardon, Malmöbaserad dansduo.

Dans som konstform och kunskapsområde.

Rum - scenrum och alternativa spelplatser.
Lyssnande - musik och ljud.
Improvisation - experimentellt och genreöverskridande.
Normkritik - gestaltning bortom stereotyper.

Högkvalitativ scenkonst för barn & unga.
Dans för kyrkorum, kyrkodans.
Tvärkonstnärlig improvisation med musiker och bildkonstnärer.

Vi har inte verksamhetsstöd, men flera av våra föreställningar är ändå berättigade till subventioner. Se respektive föreställning.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv