Producent: JPF Produktioner Teater Film & Specialproduktion

Om JPF Produktioner Teater Film & Specialproduktion

Jan Peder Forsberg är JPF Produktioner. På http://jpfproduktioner.webber.se
kan du se vilka andra produktioner som finns tillgängliga. Där kan du också gå till respektive produktions hemsida och läsa mer om varje produktion. Där kan du också leja, hyra eller anställa författare, dramatiker, regissör eller skådespelare. Klicka på aktuell rubrik/sida.

Produktioner.

  • Bokningsbara