Producent: Teater Martin Mutter

Om Teater Martin Mutter

Vi gör teater som tar barn och ungas liv på allvar. Vi gör våra föreställningar nära vår målgrupp och använder oss alltid av referensklasser, som vi möter både i samtal och praktiskt arbete. Vi hämtar gärna material direkt från de ungas verklighet och arbetar oftast med nyskriven dramatik.

Vi tror på den nära kontakten i mötet med publiken och har alltid en begränsad storlek på publikgrupperna. Vi erbjuder ett scenrum att förundras över, i visuella och formstarka föreställningar.

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro med fokus på teater för barn och unga. Vi spelar både på egen scen och på turné och varje år spelar vi drygt 225 föreställningar runt om i landet.

Teater Martin Mutter har ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Örebro Kommun och Region Örebro Län.
Vi är medlemmar i Teatercentrum.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv