Producent: Kompani Bastard AB

Om Kompani Bastard AB

Kompani Bastard är ett produktionsbolag med inriktning på teater, film, event och museipedagogisk verksamhet.

Produktioner.

  • Bokningsbara