Producent: Teater Spera

Om Teater Spera

Teater Spera är en fri teatergrupp som har sitt säte i Västra Götlands län och är baserade på Tjörn. Vårt fokus är nyskapande scenkonstverk med kropp, röst och text som växer ur process och koncept. Syftet är att skapa verk och projekt som är en del av samtidens kultur, där vi vill vara med och berika landsbygd som stad.

Produktioner.

  • Bokningsbara