Producent: Föreningen för mixkultur

Om Föreningen för mixkultur

Mix Musik vill visa på den stora kraft som finns i mångkulturen och genom musiken skapa nya möten. dens alla kontinenter.

Vi ser genom vår verksamhet, som bedrivits sen 1995, hur musiken för människor närmare varandra och de delar upplevelser långt bortom de ibland platta definitionerna; integration och mångfald. På 2016 års Folk- och Världsmusikgala utsågs Mix Musik till “Årets Arrangör”.

Produktioner.

  • Bokningsbara