Producent: S.L.A.N.

Om S.L.A.N.

Svenska laboratoriet för autodramatiska nöjesarrangemang.

S.L.A.N. kartlägger och systematiserar processer i mänsklig och annan interaktion som leder till utsöndring av känslobärande signalsubstanser och hur dessa processer kan automatiseras och effektiviseras med modern teknik. I vårt arbetsfält ingår även att frammana, konstruera och sammanfoga gamla och nya medvetanden och dokumentera resultatet av möten mellan dessa transmedialt.

Produktioner.

  • Bokningsbara