Producent: Dansbandet

Om Dansbandet

Scenkonstkollektivet Dansbandet består av dansare och koreografer med pedagogisk utbildning. Vi är verksamma med dansföreställningar, workshops och andra projekt inom scenkonst och undervisning. Tillsammans arbetar för att tillgängliggöra, aktivera och inspirera barn och unga till skapande och rörelse.


I och med att vi jobbar med att möta människor i våra yrkesliv samlar vi inspiration, berättelser och frågeställningar till konstnärligt arbete genom att verka nära målgruppen. Vårt pedagogiska arbete när vårt konstnärliga och det uppstår en loop där, ett kretslopp. Tvärkonstnärlighet och tvärvetenskaplighet är vår gemensamma grund och det känns därför naturligt att ha detta som arbetsmetod i allt vi gör.
Vi jobbar under Lennart Hellsings ledstjärna “All pedagogisk konst är dålig konst - all god konst är pedagogisk.”. Det innebär för oss att vi lägger stor tilltro till konstens inneboende kraft och vill lägga fokus på själva mötet mellan barnen och den professionella scenkonsten, samtidigt som vi som utbildade pedagoger alltid ser den pedagogiska aspekten av konsten som en naturlig röd tråd genom vårt arbete. Konst ska inte finnas där bara för att vara nyttigt eller utbildande för våra unga utan för att erbjuda dem tillgång till sin egen upplevelse av världen och dess spektrum av uttryck. Detta i en värld som fokuserar allt mer på prestation och resultat.
Produktioner.

  • Bokningsbara