Producent: Nordiskt Berättarcentrum

Om Nordiskt Berättarcentrum

Nordiskt Berättarcentrum (NBC) är ett resurscentrum för utveckling av berättarkonsten och en avdelning inom Västerbottensteatern. NBC verkar på den nordiska arenan, men även med kontakter i övriga berättarvärlden. Huvudsakliga verksamhetsområden är berättande som scenkonst och som pedagogisk metod.

Den enskilt största aktiviteten för NBC:s del är den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå som arrangeras i samverkan med en mängd lokala aktörer med evenemang i hela Skellefteå kommun.

Andra återkommande aktiviteter är Årets berättarkommun, stipendiet Berättarkraft, workshops och kurser, Lära med berättande (fortbildning inom berättande som pedagogisk metod) samt praktiskt pedagogiskt arbete. I samarbete med Umeå universitet är Nordiskt Berättarcentrum engagerade inom både utbildning och forskning om berättande.

På nordisk/baltisk nivå arbetar NBC bland annat med att utveckla nätverket Nordic Baltic Storytelling Meeting där samarbeten söks inom områden som exempelvis fortbildning och festivalsamarbete.

Varje människas berättelse är värd att lyssna på!

In english:
Nordiskt Berättarcentrum (Nordic Storytelling Centre) was established 2018 in Skellefteå as a result of many years of developing storytelling at Västerbottensteatern, the regional theatre institution in Västerbotten. We are now in a position where we also can function as an administrative platform and resource centre for the Nordic/Baltic storytelling community.

Produktioner.

  • Bokningsbara