Producent: AB Emendator Uppsala

Om AB Emendator Uppsala

Fem rutinerade musiker som framför folkbildande shower i ord, bild och musik och 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talen.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv