Producent: MasthuggsTeatern

Om MasthuggsTeatern

MasthuggsTeatern är en av Göteborgs största fria teatrar och har funnits sen 1992. Vi har två scener i Masthugget och spelar både hemma och på turné.

Vårt övergripande syfte är att spela kvalitativ meningsfull teater för människor i alla åldrar. Vi vill vara en röst i det offentliga rummet, och tror att kulturen kan förändra människors sätt att tänka och känna, och därmed världen.

Konstnärligt utforskar vi i huvudsak två formspråk: Den utåtriktade lekfulla teatraliteten, och gränsöverskridande blandformer.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv