Producent: Panikteatern

Om Panikteatern

Fri teatergrupp från Uppsala. Medlem i Teatercentrum. Verksam professionellt sedan 1974. Ger föreställningar för barn och vuxna på turné likväl som på den egna teatern - Den lilla Teatern - i Uppsala. Har från tid till annan samarbeten med institutioner som Riksteatern, stadsteatrar och olika länsteatrar.
Vi driver ett aktivt landsbygdsarbete med föreställningar och olika projekt, ofta i samarbeten med Hela Sverige skall leva(som vi är medlem av), Riksteatern, LRF, Bygdegårdarnas riksförbund, Våra Gårdar, mfl

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv