Producent: Riksteatern

Om Riksteatern

REPERTOARSLÄPP HÖST 22/VÅR 23
Den 7 oktober släpptes Riksteaterns vuxenrepertoar för höst 2022 och vår 2023. Sista bokningsdag är passerad och nu lägger vi turnéer.
Bläddra i broschyren H22/V23:
https://issuu.com/_riksteatern/docs/riksteatern_repertoar_22-23?fr=sZjAxYzQyNjE0MTM

Ny skolrepertoar släpps i slutet av januari. Vi har redan släppt skolrepertoaren för vår och höst 2022, läs mer om hur du bokar på respektive produktions sida.
Aktuell och fördjupande information läggs löpande upp på respektive produktions sida på Scenkonstportalen. I gaget för Riksteaterns produktioner ingår alltid resor, hotell och traktamente.

VÅREN 2022
Föreställningar med publik äntligen! Vi fortsätter självklart att följa myndigheternas rekommendationer och vi har fortsatt en del att erbjuda även på Riksteatern Play, där några av Riksteaterns produktioner visas digitalt.

Viktigt om vaccinationsbevis från
och med den 1 december 2021:
För dig som lokal teaterförening/arrangör gäller det att du måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder, exempelvis informera om hur smittspridning kan undvikas samt erbjuda möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit. När du som teaterförening/arrangör använder vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska det finnas en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. I de fall vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska du som arrangör i stället vidta Folkhälsomyndighetens nya särskilda smittskyddsåtgärder:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/beslutade-atgarder-for-att-motverka-okad-smittspridning-och-vardbelastning

Du som är arrangör och inte har tillgång till Riksteaterns intranät kan vända sig till din distriktsansvariga för en sammanställning med svar på de vanligaste frågorna rörande vaccinationsbevis.


Riksteatern är något så fantastiskt som hela Sveriges scen! I Riksteaterns över 200 lokala teaterföreningar pågår varje dag ideellt arbete med att arrangera dans- och teaterföreställningar för alla åldrar så att scenkonsten ska nå ut till alla - överallt.
Riksteaterns vision är att sätta tankar och känslor i rörelse. Utöver att sprida scenkonst i Sverige har vi en omfattande internationell verksamhet genom regelbundna gästspel. Det världskända danskompaniet Cullberg, som till stora delar turnerar utomlands, är sedan 1967 en del av Riksteatern. Sedan mitten av sextiotalet turnerar Riksteatern även med produktioner som vänder sig specifikt till barn och unga. Riksteatern Crea, som spelar teater för både döva och hörande, har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Magnus Aspegren tillträdde som VD för Riksteatern 2014.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • På turné
  • Arkiv