Producent: Teater Mila

Om Teater Mila

Teater Mila utgår från Luleå i Norrbotten och turnerar främst i de fyra nordligaste länen.

Vi turnerar med föreställningar, skapande skola/förskola och håller utbildningar.

Föreställningar
Vi spelar från de små byalokalerna till de stora scenerna.
Våra föreställningar riktar sig framförallt till barn och unga.

https://www.teatermila.se/forestallningar/

Skapande skola / Förskola
När det gäller skapande skola och förskola jobbar vi med cirka 6 000 elever varje år. I våra projekt ingår i regel både föreställningar och workshops.

https://www.teatermila.se/skapande-forskola/
https://www.teatermila.se/skapande-skola/

Utbildningar
Vi håller en rad olika utbildningar där "Teaterledarutbildningen" och "Konsten att väcka minnen" är två av dem.

https://www.teatermila.se/utbildningar/

Produktioner.

  • Arkiv