Producent: Teater Sesam

Om Teater Sesam

Teater Sesam är en fri teatergrupp med två egna scener på Chapmans Torg i Göteborg. Verksamheten startade 1987 och representerar en blandform av traditionell och modern teater med inriktning på figur- och skuggteater, Puppetry Art. Vi presenterar professionell och nyskapande scenkonst för alla åldrar men tyngdpunkten i vår repertoar vilar på barn- och ungdomsteater.

All produktion av figurer sker i våra egna verkstäder av erfarna konstnärer. För oss är det viktigt att hela tiden utveckla scenspråk och teknik samtidigt som vi varsamt håller liv i teatertraditionen.


Teater Sesam producerar minst en ny produktion per år, samt turnerar i Sverige och internationellt. Vi har deltagit i ett 40-tal festivaler världen runt och bjuder ofta in till samarbeten och gästspel med olika internationella grupper.

Vi anordnar även workshops i skuggspelsteknik där vi för konstarten vidare till nya generationer.


Teater Sesam erhåller verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Göteborgs Stad Kultur och Folkuniversitetet. Vi är medlemmar i TeaterCentrum, Unima och Assitej.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv