Producent: Skuggteatern

Om Skuggteatern

Skuggteatern är Umeås enda stadsdelsteater, belägen i miljonprojektet Ålidhem i Kulturhuset KLOSSEN. Teatern har en egen en liten blackbox med sittplatser för upp till 90 personer. Skuggteatern grundades 2001 och drivs idag konstnärligt, administrativt och tekniskt av dess medlemmar. Skuggteatern är en ekonomisk förening vars verksamhet finansieras via anslag och bidrag från parter som Umeå Kommun, Region Västerbotten, Kulturrådet och andra enskilda och allmänna finansiärer. Utöver det finansieras Skuggteaterns verksamhet genom egna intäkter. Skuggteatern är medlem i Teatercentrum och tillämpar det kollektivavtal som finns inom teaterområdet. Skuggteatern turnérar i hela Sverige, från norr till söder.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv