Producent: Skuggteatern

Om Skuggteatern

Skuggteatern är en norrländsk frigrupp med ett kollektivt arbetssätt som strävar för att motverka teaterns traditionella hierarkier.

Skuggteatern gör scenkonst för alla åldrar med särskilt fokus mot barn och unga. Skuggteaterns föreställningar konstrueras utifrån idén att utmana de begränsningar som våra samhällsnormer har. Konstnärligt tar verksamheten stort ansvar för att producera scenkonst för, med & till barn och unga. Skuggteatern har profilerat sig med sina unika former av föreställningar och tematiska år. Skuggteatern söker ständigt söker nya metoder för att aktualisera teatern som konstform för att säkra teaterkonstens legitimitet och för att vara angelägen i ordets verkliga bemärkelse.

Skuggteatern verkar för ett kulturutbud till alla människor, oavsett vart i landet man bor, med prioritet på den norra landsändan. I arbetet med att verka förebyggande och motverka vita fläckar på kulturkartan har teatern en turnerande verksamhet som möjliggör tillgänglighet för att boende i Norrlands glesbygd ska få bättre förutsättningar att uppleva kultur i kontrast till urbaniseringens framfart. Den turnerande verksamheten produceras utifrån praktiska förutsättningar att pjäserna ska kunna spelas i många rum, och inte enbart på de professionella teaterscenerna.

Skuggteaterns verksamhet utgår från Kulturhuset Klossen, beläget i miljonprojektet Ålidhem, Umeå. Tillsammans med o¨vriga orgagisationer i Kulturhuset Klossen syftar Skuggteatern till att skapa ett hus/plats/rum eller mötesplats i det bostadsomra°det da¨r en mångfasetterad sammansättning av människor lever.

Skuggteatern grundades 2001 och drivs konstnärligt, administrativt och tekniskt av dess medlemmar. Verksamheten finansieras via anslag och bidrag från parter som Umeå kommun, Region Västerbotten, Kulturrådet samt andra enskilda och allmänna finansiärer. Utöver det finansieras Skuggteaterns verksamhet genom egna intäkter. Skuggteatern är medlem i Teatercentrum, Svensk Scenkonst och ScenSverige och tillämpar det kollektivavtal som finns inom teaterområdet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv